Bílá kniha o diabetes vznikla jako kolektivní práce

Bílá kniha vznikla za spolupráce mnoha expertů z velkého počtu oborů. Na její tvorbě se podíleli například diabetologové, odborníci na výživu a další. Zdůrazňuje nutnost takzvaného multidisciplinárního managementu - spolupráce mezi obory, aby byla pacientovi poskytnuta co nejlepší péče.

Bílá kniha přináší epidemiologickou, sociologickou a ekonomickou analýzu diabetes, stejně jako možnosti zaměření se na prevenci, prověřování, aktuální podporu, terapeutické vzdělávání a zavedení regionálních zdravotních agentur.

1. Zajistit všem stejný přístup ke zdravotní pomoci

Tato nemoc postihuje především sociálně nebo ekonomicky znevýhodněné skupiny (například ty se sedavým zaměstnáním, špatným stravováním, omezeným přístupem k zdravotní péči). Autoři doporučují cílit pozornost na snížení nerovnosti v přístupu ke zdravotní péči, lepší rozeznání a pomoc v péči pro diabetiky a k rozvoji terapeuticky vzdělávacích programů, tvořících základ pro správné řízení nemoci.

2. Medializovat diabetes pro lepší prevenci

Profesor Serge Halimi v Bílé knize zdůraznil, že bylo mnohem složitější zveřejňovat v médiích informace o diabetu než o rakovině, která je mediálně „silnější“. Trval tedy na zařazení tohoto bodu, který dostane do povědomí populace informace o nemoci a její prevence.

3. Zaměřit se na pacienta a ne na nemoc

Medicína musí být personalizovaná. V úvahu musí brát všechny tyto body: způsob života, sociální prostředí pacienta, jeho samostatnost, přání a kulturní zvyklosti.

4. Zlepšit kvalitu života nemocných

Té lze dosáhnout například zvýšeným užíváním inzulínových injekcí, které mohou dodat přesné množství požadované dávky (prevence komplikací souvisejících s nerovnováhou hladiny cukru v krvi). Dále by managementu mohl pomoci rozvoj telemedicíny, díky které by mohlo být lépe zprostředkované sdílení osobních zkušeností a změn, které se během nemoci odehrávají.

5. Řídit spolupráci a vytvořit síť odborníků pro lepší péči o pacienty

Výše zmíněný multidisciplinární management se týká specialistů všech zaměření, diabetologů, ale také odborníků na výživu, zdravotních sester, lékárníků, sportovních trenérů, kardiologů, nefrologů, oftalmologů, pneumologů a samozřejmě praktických lékařů. Proto je důležité zvýšit podporu spolupráce a optimalizovat síť péče a služeb.

6. Zlepšit terapeutické školení zdravotníků

Diabetes vyžaduje vytvoření nového životního stylu při každodenní léčbě, proto je důležitá zvláštní podpora pacienta, která často zabere více času než jen pouhá konzultace.

7. Inovovat translační výzkum chronických nemocí

Translační výzkum je základní výzkum vyplývající z pozorování pacientů. Jeho vývoj by zvýšil informovanost veřejnosti a celkový kladný dopad na veřejné zdraví.

Tyto návrhy jsou součástí současného trendu směřujícího k větší individualizaci péče o pacienta s chronickým onemocněním ze strany lékaře a směrem ke zlepšení znalostí pacienta. Tyto body navržené pro diabetes mohou být považovány za model, který může sloužit jako pilíř pro změnu priorit i v léčbě dalších chronických onemocnění.

Diabetes jako světový problém

  • Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že je k dnešnímu dni na světě více než 220 miliónů pacientů, trpících diabetem (v 90 procentech diabetes typu 2 a diabetes typu 1). Stále narůstá počet pacientů trpících zároveň paralelním onemocněním obezity. Pokud se včas nezasáhne, mohla by tato cifra dosáhnout v roce 2030 dvojnásobku.
  • Světová zdravotnická organizace upozorňuje na mnohá nebezpečí, která jsou spojena s komplikacemi této závažné nemoci.
  • Diabetes představuje dvakrát až třikrát větší riziko kardiovaskulárního onemocnění (onemocnění srdce, mozková mrtvice)
  • Nervové poškození (neuropatie) v důsledku chronické hyperglykémie násobí nebezpečí amputace.
  • Léze, spojené s malými očními cévkami jsou hlavní příčinou slepoty ve světě.
  • Často jsou onemocněním dotčené ledviny (10-20% nemocných zemře na selhání ledvin).