fotoPřed potvrzením epilepsie je nutné vyloučit jiné typy záchvatů. Ty mohou být způsobeny například poklesem hladiny cukru v krvi, tlaku, změnou srdečního rytmu či emocionálním stresem.

Snažte se záchvat přesně popsat

Diagnostika záchvatů je obecně složitá. Záchvat většinou pomine tak rychle, že lékař nemůže být jeho přímým svědkem a stanovit diagnózu. Důležité je tedy zapamatovat si co nejpřesněji okolnosti a projevy záchvatu.

Určitou možností je nahrát dítě při záchvatu na kameru, byť je to nejspíše to poslední, na co rodiče v takovou chvíli myslí. Nicméně lékaři může nahrávka výrazně pomoci určit přesnou diagnózu. Součástí diagnostiky epileptických záchvatů jsou lékařské testy. Jde o fyzické a krevní testy, dítě může být vyšetřeno také pomocí EEG.

Některé záchvaty mohou zůstat i léta nepovšimnuty. Mohou mít podobu denního snění nebo strnulého pohledu. V takových případech nikoho nenapadne, že se může jednat o záchvat. Nemusíte se bát, pokud vaše dítě upřeně hledí s otevřenou pusou na kreslenou pohádku, ovšem zbystřete ve chvíli, kdy přestane mluvit uprostřed věty.

Dlouhodobé poškození se neprokázalo

Ačkoli záchvaty samy o sobě nejsou bolestivé, mohou vyvolat strach u dítěte i jeho okolí. Dítě nad sebou ztrácí kontrolu a během záchvatu může dělat nevhodné až bizarní věci. Také si může ublížit, pokud spadne nebo je v blízkosti nebezpečného předmětu.

Dlouhodobé poškození mozku vlivem záchvatu prokázáno nebylo, nyní se ale začínají objevovat pochybnosti. Je však nutné posuzovat každý případ individuálně. Někteří odborníci tvrdí, že k dlouhodobému poškození u dětí nedochází, neboť dětský mozek je velice flexibilní.

Ačkoliv záchvaty neohrožují děti přímo na životě a většinou nevyžadují okamžité lékařské ošetření, jedna výjimka existuje. Jedná se o tzv. status epilepticus, kdy jeden záchvat následuje za druhým, aniž by mezi nimi postižená osoba nabyla vědomí. Riziko vzniku tohoto záchvatu je zejména u epileptiků. Proto je žádoucí vyhledat lékařskou pomoc vždy, pokud záchvat trvá déle než pět minut.

Co způsobuje záchvat?

Vše začíná v mozku. Lidský mozek je tvořen miliony nervových buněk - neuronů. Neurony mezi sebou komunikují prostřednictvím malých elektrických impulsů. Pokud vyšle velké množství buněk tento elektrický náboj ve stejnou chvíli, nastává záchvat. Ten může způsobit kupříkladu svalové křeče, ztrátu vědomí, či abnormální chování.

Za určitých okolností může dostat záchvat kdokoliv z nás. Nejčastěji ho vyvolá horečka, nedostatek kyslíku, poranění hlavy či nemoc. Epilepsie je diagnostikována v okamžiku, kdy dochází více než jednou k záchvatům, a to bez podobných konkrétních příčin.