Vědcům se podařilo prokázat přímou souvislost mezi množstvím zkonzumovaného červeného masa, k němuž řadíme hovězí a jehněčí, a výskytem rakoviny tlustého střeva.  Při konzumaci pouhých 90 gramů červeného masa denně vzroste riziko výskytu rakoviny tlustého střeva o celých 17 %.  Tato závislost je pak přímo úměrná. Zkonzumování 180g masa má tedy za následek nárůst rizika výskytu o 36 %. Vaše konkrétní číslo si tak můžete sami jednoduše spočítat.

Negativní účinky úpravy masa

Přesný mechanismus zvyšování rizika výskytu rakoviny tlustého střeva v závislosti na konzumaci červeného nebo tepelně upravovaného masa není dosud přesně popsán. Některé teorie vycházejí z předpokladu, že chemikálie nazývané heterocyklické aminy, které jsou produkovány při tepelném zpracování potravin, mohou souviset s výskytem tohoto typu rakoviny.

Úprava masa procesy, jakými jsou například solení a uzení, pak přidává do masa rizikové nitráty, které se následně v lidském těle přeměňují ve škodlivé nitrosaminy. Jejich efekt na zvýšený výskyt rakoviny tlustého střeva byl vědecky dokázán již dříve.

Změna stravovacích návyků je základem

Zpráva navíc podává jasné důkazy, že omezení červeného a upravovaného masa na jídelníčku může výrazně snížit riziko tohoto typu rakoviny. Pokud navíc kromě masa omezíte i alkohol a přidáte vlákninu a pravidelné cvičení, můžete snížit riziko rakoviny tlustého střeva až o 45 %.

Tato doporučení jsou zvlášť důležitá pro Čechy, kteří se v rámci Evropy řadí mezi národy s nejčastějším výskytem rakoviny kolorekta. „„Z evropského i celosvětového pohledu se karcinom kolorekta v České republice vyznačuje nadprůměrným výskytem i úmrtností,“ uvádí Ústav zdravotnických informací a statistiky.