Pilotní konference, která se koná zítra v Praze, má rozvinout delší spolupráci mezi ISNCC a Onkologickou sekcí České asociace sester a Společností pro léčbu tabáku. Vyvrcholením snah bude 17. Mezinárodní konference onkologických sester příští rok v září také v Praze.

Linka pro odvykání kouření

  • Tel.: 844 600 500
  • Každý pracovní den 12-20 hodin
  • Cena jako za místní hovorné z celé republiky

ČR jako vzor pro ostatní státy

„Vybrali jsme z Evropy právě Prahu, protože české sestry dělají skvělou práci a rádi bychom je dali za vzor ostatním zemím. Práce českých sester by měla sloužit jako model pro implementaci v jiných zemích,“ odůvodnila výběr české metropole pro konferenci prezidentka Tobacco Policy International Stella Bialous.

„Naším cílem je, aby každá sestra měla nějaký základ v přesvědčování onkologických pacientů, protože kouření negativně ovlivňuje léčbu rakoviny a zkracuje život,“ doplnila Linda Sarna ze Školy pro sestry na kalifornské univerzitě, která se konference také zúčastní.

Až 40 % českých sester kouří

Součástí této spolupráce je i snaha pomoci českým sestrám se závislostí také skoncovat, protože až 40 % z celkového počtu 90 tisíc sestřiček dnes aktivně kouří. V 70. letech byl v USA podobný trend, který se do dnešního dne podařilo zvrátit na pouhých 11 % kuřaček v řadách zdravotních sester.

V České republice kouří asi 2,2 milionu lidí. Každoročně se pokusí přestat zhruba milion z nich. Úspěšnost pokusu bez jakékoliv pomoci se pohybuje kolem 3 % (roční abstinence). Krátká intervence zvyšuje úspěšnost až na 5-10 %. Rámcovou úmluvu o kontrole tabáku podepsalo již 173 zemí světa, ale Česko mezi nimi stále chybí. V současné době je návrh v jednání parlamentu.