foto

Varianta přirozeného porodu

Porod v hypnóze představuje další alternativu pro zastánce přirozeného porodu. Rodička má při něm větší kontrolu nad průběhem porodu, mysl a tělo je zde propojeno a zažívá méně bolesti než při jiných metodách.  Příroda připravila ženu k porodu poměrně dobře, ale strach z něj bolest podněcuje.

Podle Marie Monganové, zakladatelky metody Hypnobirthing – The Mongan method, vyvolává strach v těle ženy mechanismy, které uvolňují stresové hormony katecholaminy. Ty ve svém důsledku vytváří bolest v děloze a brání tak přirozenému průběhu porodu. V okamžiku, kdy je strach nahrazen relaxací, v těle se spouštějí naprosto jiné chemické látky – oxytocin, prostaglandiny, endorfiny, které uvolňují svaly a navozují pocit pohody.

Hypnóza lze kombinovat  i se standardními metodami porodu

V průběhu kurzu se budoucí rodičky naučí dýchací a vizualizační techniky, naučí se navodit si stav hluboké relaxace - autohypnózu, neuvažují v pojmech jako kontrakce a bolest, ale zaměňují je za neutrální pojmy jako vlnění a vzrušení. Ostatní metody porodu v hypnóze vyučují různé její variace.

Další pozitivum této metody je ve skutečnosti, že striktně neodmítá v případě potřeby lékařskou intervenci, jako je to u některých jiných alternativních porodních metod.