fotoVliv pořadí narození se projevil zejména u alergické rýmy (například senné), u alergického zánětu spojivek a u potravinových alergií. Četnost výskytu těchto alergií se snižovala v pořadí od nejstaršího po nejmladšího sourozence. Kupříkladu některým druhem potravinové alergie trpěly 4 % prvorozených dětí, 3,5 % dětí druhorozených a 2,6 % dětí narozených jako třetí v pořadí.

Data byla získávána mezi japonskými školáky ve věku 7-15 let. Rodiče více jak 13 000 dětí byli dotazováni na výskyt alergií mezi jejich potomky. Vědci následně vypočítali výskyt alergií vzhledem k pořadí narození. Žádný rozdíl vzhledem k pořadí narození nebyl zjištěn ve výskytu astmatu nebo atopické dermatitidy (ekzému).

Zato výskyt alergické rýmy, alergických zánětů spojivek a potravinové alergie byl významně ovlivněn pořadím narození. Čím vyšší bylo pořadí narození, tím byl výskyt alergií nižší. Výsledky studie vedly některé odborníky k názoru, že potravinové alergie mohou mít svůj původ již v prenatálním období v děloze.