Stupeň č. 1 - mírná zátěž

Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Stupeň č. 2 - střední zátěž

Jmenované rizikové skupiny by se měly vyvarovat zvýšené fyzické a psychické zátěže a věnovat pozornost aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Stupeň č. 3 - vysoká zátěž

Doporučujeme vyvarovat se zvýšené psychické zátěže a vykonávat pouze lehké, nezbytně nutné práce a bedlivě sledovat aktuální zdravotní stav. V případě potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

Mapa s vyznačením jednotlivých oblastí pro předpověď biometeorologické zátěže.

Zdroj: ČHMÚ