Pokud dítě trpí nedostatkem železa, může to ovlivnit jeho fyzický i psychický vývoj. Nedostatku železa se přitom dá bránit, důležité je dodržovat určité dietní zásady. Pokud přesto dítě trpí nedostatkem tohoto životně důležitého minerálu, je důležité poznat včas varovné příznaky a vyhledat lékaře.

Upozornění: Informace zde uváděné nemohou v žádném případě nahradit klinické vyšetření. Máte-li zdravotní problémy, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře. V žádném případě nezačínejte, neměňte či nepřerušujte vaši současnou léčbu, aniž byste se předtím poradili se svým ošetřujícím lékařem.