Cholesterol - LDL

Zkratky: LDL

Stručný popis

Tuky (cholesterol, triacylglyceroly) jsou v krvi přenášeny ve formě tzv. lipoproteinových částic, ve kterých jsou vázány na bílkoviny (zvané apolipoproteiny), čímž je zajištěna jejich rozpustnost v krevní plazmě. Rozlišujeme lipoproteiny o nízké hustotě (tzv. LDL = „zlý cholesterol”) a vysoké hustotě (tzv. HDL = „hodný cholesterol”).

Lipoproteiny o nízké hustotě (LDL) jsou hlavním nositelem cholesterolu v krevní plazmě a jejich úlohou je zásobování buněk různých tkání cholesterolem.

Zvýšené hladiny LDL cholesterolu jsou spojeny se zvýšeným rizikem rozvoje aterosklerózy (procesu ukládání tukových látek ve stěnách tepen, ztlušťování jejich stěn, zužování lumen cév) a jejích následných komplikací z nedostatečného prokrvení orgánů - především onemocnění srdce, mozku, dolních končetin.

Kdy se vyšetřuje hodnota tohoto parametru

 • ke zjištění rizika onemocnění srdce a cév na podkladě aterosklerózy (spolu s vyšetřením dalších tuků – celkový cholesterol, HDL cholesterol, triacylglyceroly)
 • pokud výsledek celkového cholesterolu je zvýšen nad normu
 • při rodinném výskytu chorob metabolismu tuků
 • u pacientů s cukrovkou, hyperurikémií (zvýšenou hladinou kyseliny močové v krvi), onemocněním štítné žlázy, slinivky břišní
 • u obézních pacientů, u pacientů s kožními projevy ukládání tukových látek – podkožní boule (xantomy) nebo žlutavé plochy na kůži (xantelezmata) a pacientů s poruchami prokrvení (například dolních končetin – bolestivá chůze, chladné nohy).
 • při sledování reakce na léčbu vysoké hladiny cholesterolu (reakce na změnu životního stylu, diety, cvičení, na užívání léků)

Před odběrem

Odběr nalačno (10 – 12 hodin před odběrem nejíst, být v relativním klidu, doporučuje se vypít 2 – 3 dl vody), před odběrem nekouřit.

Vyhodnocení výsledků

do 1 dne

Fyziologické hodnoty

 • Děti 0 - 15 let: 1,2 - 3,8 mmol/l (SÉRUM)
 • Muži 15 - 25 let: 1,5 - 3,9 mmol/l (SÉRUM)
 • Ženy 15 - 25 let: 1,5 - 3,7 mmol/l (SÉRUM)
 • Muži 25 - 55 let: 2,2 - 4,5 mmol/l (SÉRUM)
 • Ženy 25 - 55 let: 2,2 - 4,2 mmol/l (SÉRUM)
 • Muži 55 - 110 let: 2,2 - 4,3 mmol/l (SÉRUM)
 • Ženy 55 - 110 let: 2,2 - 4,5 mmol/l (SÉRUM)

Co se vyšetřuje (vzorek)

Vzorek krve odebraný ze žíly na paži (vyšetření séra).

Snížená hodnota může indikovat

 • vrozené poruchy tvorby lipoproteinových částic:
  • abetalipoproteinemie, hypobetalipoproteinemie (dědičné poruchy metabolismu tuků, způsobené poruchou tvorby apolipoproteinu B – bílkoviny vážící cholesterol v lipoproteinové částici, která jej přenáší v krvi)
  • Tangierská choroba (analfalipoproteinemie) – vzácné onemocnění, spojené s ukládáním esterů cholesterolu do makrofágů (buňky imunitního systému, které pohlcují cizorodý materiál), projevující se zvětšenou slezinou, někdy i játry, současně bývají přítomny neurologické poruchy. V krvi jsou extrémně nízké až nulové koncentrace HDL, LDL, celkový cholesterol je nízký a triacylglyceroly jsou v normě nebo mírně zvýšené
 • familiární hyperchylomikronemii – zvýšená plazmatická koncentrace chylomikronů (lipoproteinové částice přenášející tuky přijaté ze střeva do tkání), současně je vysoká koncentrace triacylglycerolů, snížení HDL, LDL lipoproteinu v krvi; vysoký výskyt zánětu slinivky břišní
 • jiná základní onemocnění, která ovlivňují metabolismus tuků, nejčastěji:
  • zvýšená funkce štítné žlázy
  • poškození jater - cirhóza (celková přestavba architektoniky jaterní tkáně včetně cévního řečiště jater, s úbytkem funkční jaterní tkáně), zánět jater, či při městnání krve v játrech v důsledku selhání srdce
  • infekční, zánětlivá onemocnění
 • užívání některých léků - ženské pohlavní hormony (estrogeny, progesteron), hormony štítné žlázy (tyroxin), vitamin C, pyridoxin, esenciální fosfolipidy
 • hladina LDL cholesterolu klesá při popíjení malých množství alkoholu, pravidelném cvičení, vhodné úpravě diety

Zvýšená hodnota může indikovat

 • vrozené hyperlipoproteinemie - dědičná onemocnění se zvýšenými hladinami LDL lipoproteinů v krvi, nejčastěji:
  • familiární hypercholesterolémie – nejčastější vrozená porucha metabolismu tuků; dochází ke zvýšené koncentraci LDL cholesterolu v důsledku jeho zvýšené produkce a sníženého vychytávání buňkami tkání (na podkladě poruchy receptorů pro LDL cholesterol)
  • familiární kombinovaná hyperlipidémie a hyperbetalipoproteinémie - současné zvýšení triacylglycerolů i cholesterolu v krvi (HDL je však snížen); s nadprodukcí apolipoproteinu B-100 (bílkoviny, jež váže cholesterol v lipoproteinové částici, která jej přenáší v krvi)
  • polygenní hypercholesterolémie - onemocnění se zvýšenou koncentrací cholesterolu v krvi, na kterém se podílí dědičné příčiny, faktory vnějšího prostředí a životního stylu
  • familiární defekt apoB-100 – porucha tvorby bílkoviny apolipoproteinu B-100 , která se podílí i na vazbě LDL cholesterolu k jeho receptoru ve tkáních; což způsobuje snížené vychytávání LDL cholesterolu tkáněmi a jeho zvýšenou koncentraci v krvi
 • druhotné hyperlipoproteinemie v souvislosti s jinými základními onemocněními, která ovlivňují metabolismus tuků, nejčastěji:
  • snížená funkce štítné žlázy - poškozena činnost buněčných receptorů pro LDL
  • onemocnění nadledvin - Cushingův syndrom zvýšená tvorba kortizolu v kůře nadledvin může vyvolat vzestup koncentrace cholesterolu a triacylglycerolů
  • nefrotický syndrom - onemocnění ledvin s výraznými ztrátami bílkovin močí; vystupňovaná tvorba bílkovin v játrech vede ke zvýšení tvorby lipoproteinových částic), záněty ledvin
  • diabetes mellitus (cukrovka) – cholesterol je zvýšený především u dekompenzované formy (při vyčerpání kompenzačních mechanismů, nedodržení léčby), při nedostatku inzulinu vázne zpracování lipoproteinů s vysokým obsahem tuků a současně se zvyšuje tvorba tuků v játrech
  • mentální anorexie
  • akutní intermitentní porfyrie (onemocnění způsobené poruchou tvorby hemu (porfyrin) – pigmentu, obsaženém v krevním barvivě (hemoglobinu)
 • užívání některých léků - při léčbě vysokého krevního tlaku (beta-blokátory, thiazidová diuretika), užívání hormonální antikoncepce, estrogenů, aj.)
 • hladina LDL cholesterolu stoupá při dlouhodobém nadměrném požívání alkoholu, kouření, nadbytku kalorií ve stravě, dietě s vysokým obsahem živočišných tuků 

Autor: MUDr. Mgr. Lenka Kotačková

Zpět na seznam

Poslední komentáře

cholesterol

Prosím o množství cholesterolu HDL, LDL, a Triglyceridy, hodnoty, které by neměly být překročeny.

miloslav macek 09.03.2015 19:47

Sdílet: Tisk
Zuby
Dermatologie
Cukrovka
Zuby
Senior
Lupénka
Atopický ekzém