Laktátdehydrogenáza

Zkratky: LD, LDH

Další názvy: L-laktátdehydrogenasa

Stručný popis

Laktátdehydrogenáza (LD) je důležitý enzym podílející se na přeměně pyruvátu na laktát, posledního kroku spalování glukózy v buňkách za nepřítomnosti kyslíku. Vzhledem ke své funkci je LD přítomna ve všech buňkách těla a do krevního oběhu se uvolňuje při jejich poškození. LD tak slouží jako obecný ukazatel poškození buněk a není příliš specifická pro určité onemocnění. V krvi však lze stanovit izoenzymy LD (enzymy stejné funkce, ale odlišné chemické struktury), které jsou různou měrou charakteristické pro některé tkáně (LD1 – hlavně v srdci; LD2 – v srdci a červených krvinkách; LD4, 5 – v játrech, kosterních svalech).

Stanovení aktivity LD se využívá hlavně u stavů spojených s rozpadem buněk (při nádorových onemocněních, rozpadu červených krvinek). Zvýšené hodnoty LD jsou dále u poškození jater, svalové tkáně, aj. Dříve se využívalo stanovení celkové aktivity LD a poměru jejich izoenzymů k diagnostice akutního srdečního infarktu.

Kdy se vyšetřuje hodnota tohoto parametru

 • při podezření na možné poškození buněk či tkání; izoenzymy LD, pak mohou sloužit k určení, které orgány jsou postiženy
 • ke sledování vývoje akutních a dlouhodobých onemocnění
 • ke sledování svalových poškození
 • k určení a sledování chudokrevnosti z rozpadu červených krvinek
 • výjimečně se vyšetřuje celková LD a izoenzymy LD u pacientů s příznaky akutního infarktu srdce (odumření části srdce, vzniklé přerušením krevního zásobení) - silná bolest na hrudi, někdy vyzařující do levého ramene, paže, úzkost, pocení, aj.; hlavními testy v diagnostice infarktu srdce jsou troponiny a kreatinkináza (CK a CK-MB)
 • u některých nádorů varlat a lymfomů (zhoubné onemocnění vycházející z lymfatické tkáně) se LD používá k předpovědění průběhu a závažnosti onemocnění

Před odběrem

Odběr ráno, nalačno (10 – 12 hodin před odběrem nejíst, být v relativním klidu, doporučuje se vypít 2 – 3 dl vody).

Vyhodnocení výsledků

do 1 dne, při urgentním požadavku do 2 hodin

Poznámky

Zvýšené hodnoty jsou u novorozenců. V 1. měsíci po narození klesají, mezi 1. - 3. rokem se nemění, mírně klesají ve 3. až 4. roce, od 16. až 18. roku se nemění. S rostoucí hmotností aktivita LD u mužů i žen roste, dále je vyšší u příslušníků černé rasy.

Fyziologické hodnoty

 • Novorozenci 4 – 20 dnů: 3,8 - 10,0 µkat/l (PLAZMA, SÉRUM)
 • Děti 6 týdnů – 15 let: 2,0 - 5,0 µkat/l (PLAZMA, SÉRUM)
 • Muži 15 – 110 let: 2,2 - 3,8 µkat/l (PLAZMA, SÉRUM)
 • Ženy 15 – 110 let: 2,2 - 3,6 µkat/l (PLAZMA, SÉRUM)

Co se vyšetřuje (vzorek)

Vzorek krve odebraný ze žíly na paži (vyšetření plazmy, séra).

Zvýšená hodnota může indikovat

 • onemocnění srdečního svalu (charakteristické izoenzymy - LD1 a LD2):
  • akutní infarkt srdce – z ostatních stanovovaných enzymů stoupá nejpomaleji a aktivita zůstává zvýšená nejdéle (nástup za 12-18 hodin po příhodě a přetrvává 10 dní, při poměru LD1/LD2 > 1 je možné zvažovat infarkt srdce)
  • akutní srdeční selhání
  • zánět srdečního svalu
 • poškození jater (izoenzymy LD4 a LD5):
  • otrava organickými rozpouštědly
  • akutní selhání jater 
  • nádorový rozsev do jater
  • zánět jater při virových infekcích (infekční mononukleóza, viry hepatitidy)
  • cirhóza (celková přestavba architektoniky jaterní tkáně včetně cévního řečiště jater, s úbytkem funkční jaterní tkáně)
 • krevní choroby:
  • chudokrevnost ze zvýšeného rozpadu červených krvinek, z nedostatku vitaminu B12 a kyseliny listové
  • leukemie -zhoubné krevní onemocnění, kdy dochází v kostní dřeni k bujení a hromadění určitého typu bílých krvinek (zejména jejich nezralých vývojových stádií) a k jejich vyplavení do krve), lymfomy - zhoubné onemocnění vycházející z lymfatické tkáně, především lymfocytů (druh bílé krvinky)
 • svalová onemocnění - zánětlivá postižení svalu, onemocnění, destrukce svalů, po výrazné svalové námaze, po křečích
 • nádorová onemocnění - prognostický význam má u některých nádorů varlat
 • ostatní stavy:
  • šok - zvýšení všech izoenzymů
  • zápal plic, plicní embolie - ucpání plicních tepen,
  • krevní sraženinou (nejčastěji z hlubokých žil dolních končetin); masivní embolie vede k srdečnímu selhání s těžkou, náhle vzniklou dušností, menší plicní embolie se může projevit plicním infarktem (odumření tkáně, při jejím nedostatečném prokrvení)
  • onemocnění ledvin – záněty, infarkt ledviny
  • akutní zánět slinivky břišní
  • přítomnost makroLD (komplexy LD s protilátkami IgA, IgG nebo IgM) může celkovou aktivitu v séru zvyšovat i snižovat
 • falešně zvýšené hodnoty LD, v důsledku:
  • rozpadu červených krvinek ve vzorku - skladováním vzorku v extrémních podmínkách, nešetrné zacházení, obtížný odběr
  • při zvýšeném množství krevních destiček ve vzorku

Autor: MUDr. Mgr. Lenka Kotačková

Zpět na seznam

Poslední komentáře

Sdílet: Tisk
Zuby
Dermatologie
Cukrovka
Zuby
Senior
Lupénka
Atopický ekzém