Meniérova nemoc

Další názvy: Endolymfatický hydrops

Stručný popis: Jedná se o chronické onemocnění postihující sluchově rovnovážný orgán projevující se záchvaty závratě provázené nevolností, sluchovými šelesty. Ty můžou vyústit až v devastující důsledky pro vnitřní ucho a sluch.

Popis nemoci

Vnitřní ucho je tvořeno dvěma labyrinty -  kostěným a blanitým. Blanitý labyrint je vyplněn tekutinou specifického objemu a specifické koncentrace iontů zvanou endolymfa. Právě změnou objemu (tzv. endolymfatický hydrops) a koncentrace iontů této tekutiny se vysvětlují projevy Meniérovy choroby.

Záchvaty jsou obvykle uváděny pocitem tlaku nebo neurčitého nepříjemného vjemu v uchu, který posléze vyvrcholí charakteristickou atakou s rozvinutou triádou příznaků. Tlakové a nepříjemné pocity v uchu mohou vést až k závažným psychickým reakcím.

Symptomy

Závrať, sluchový šelest, nedoslýchavost (jednostranná), tlak v uchu.

Vyšetření

Audiometrické vyšetření, které prokazuje nedoslýchavost v oblasti nízkých (hlubokých) tónů, zpočátku spojenou se záchvatem, postupně se však stávající trvalou a přecházející i do oblasti tónů vysokých. Dále jsou to vyšetření sloužící k zobrazení oblasti vnitřního ucha a lebky vůbec – RTG, CT, MRI, angiografie.

Léčba

Kauzální (příčinná) terapie neexistuje. Nutná je především změna životního stylu, antiaterosklerotická dieta, tzn. dieta působící proti vzniku aterosklerózy (kornatění tepen), zákaz kouření a kofeinu, alkoholu.

Smyslem farmakoterapie je zlepšit metabolismus a prokrvení vnitřního ucha a tím upravit vstřebávání endolymfy. Při záchvatech se užívají léky tlumící závratě (antiverginóza, antiemetika). K operační léčbě se přistupuje u pacientů v pokročilém stádiu s těžkou poruchou sluchu, kdy nelze záchvaty závratí zvládnout pomocí léků.

Zpět na seznam

Poslední komentáře

Sdílet: Tisk
Zuby
Dermatologie
Cukrovka
Zuby
Senior
Lupénka
Atopický ekzém