Naše motto „Odborné informace srozumitelnou formou"

Nezávislý internetový projekt www.toplekar.cz představuje nový koncept důvěryhodného zdravotnického portálu. Klade důraz na spolupráci jak se samotnými lékaři, tak s vědeckými, vzdělávacími a statistickými organizacemi, a to při zachování vysoké míry srozumitelnosti pro laickou veřejnost.

TopLékař.cz si klade za cíl být informační vstupní branou do oblasti zdravotnictví a medicíny. Je určen nejširší veřejnosti a jeho primárním úkolem je nabídnout návštěvníkům možnost výběru odborně respektovaného lékaře a zdravotnického zařízení.

Uživatelé na portálu naleznou

 • přehledně strukturované informace o lékařích a zdravotnických zařízeních
 • nový systém hodnocení kvality poskytované lékařské péče
 • informace o nemocech a jejich léčbě z praktického i teoretického pohledu (prevence, nové metody a trendy, první pomoc)
 • výsledky výzkumu zejména českých odborníků v oblasti medicíny
 • on-line poradny, v rámci nichž bude předem vybraný odborník odpovídat na dotazy uživatelů
 • denně aktualizované zpravodajství z oblasti zdravotnictví, medicíny a poskytování lékařské péče.

Cíle portálu

 • pomoci při výběru kvalitního a dostupného lékaře a zdravotnického zařízení
 • přehlednou formou prezentovat informace týkající se lékařů a zdravotnických zařízení
 • zvyšovat povědomí a zájem veřejnosti o zdraví s důrazem na preventivní péči a přispívat k posílení primární odpovědnosti jedince za vlastní zdraví
 • posílení možností komunikace mezi lékařem a pacientem
 • pomoci veřejnosti zorientovat se v systému poskytování lékařské péče v České republice
 • prostřednictvím aktualizovaného zpravodajství informovat o nemocech, léčebných postupech a nových vědeckých poznatcích na celosvětové i státní úrovni v oblasti medicíny.

Spolupráce

Portál TopLékař.cz spolupracuje s primárními poskytovateli informací a nevyužívá převzaté či jinak upravené a neověřené údaje. Při publikování a redigování článků s lékařskou a zdravotnickou tématikou úzce spolupracujeme s předními odborníky z nejrůznějších oblastí medicíny. Velký důraz klademe na obsahovou správnost veškerých odborných textů při zachování velké míry srozumitelnosti pro širokou veřejnost. Proto veškeré odborné texty prochází korekturou lékařů, za součinnosti skupiny vybraných odborných garantů.

Vize

Komplexností a důvěryhodností poskytovaných informací a novým systémem hodnocení kvality lékařské péče se portál TopLékař.cz etabluje jako vstupní informační brána v oblasti poskytování lékařské péče v České republice. Zároveň nabídne platformu ke zlepšení komunikace mezi lékaři a pacienty.