1. Portál TopLékař.cz je projekt nezávislý na jakémkoliv komerčním i nekomerčním subjektu z oblasti zdravotnictví.
 2. Cílem projektu je služba celé společnosti.
 3. Základními principy portálu TopLékař.cz jsou svoboda vyjadřování, vzájemná úcta, poctivost, slušnost a transparentnost.
 4. Spolupráce s jinými organizacemi se řídí příslušnými smluvními vztahy, které jsou v souladu s platnými zákony a obecnými morálními principy. Společnost WIDEFIELD, a.s. si váží spolupráce se svými partnery a zavazuje se svým jednáním nepoškozovat jejich dobré jméno.
 5. Základem všech vztahů mezi provozovatelem portálu TopLékař.cz a jeho uživateli je vzájemně čestné, slušné a společensky korektní chování spolu s kritickou náročností, respektováním kompetence a přiznáním práva na odlišný názor.
 6. TopLékař.cz při poskytování informací o zdravotní péči působí na zdravotní uvědomění jednotlivců. Podílí se na podporování a šíření zásad zdravého života a objasňování problémů spojených s péčí o poškozené zdraví lidí.
 7. TopLékař.cz odmítá podporovat a trpět postupy, které porušují lidská práva garantovaná právním řádem České republiky.
 8. Data, která byla pro TopLékař.cz legitimně shromážděna, jsou chráněna adekvátními prostředky proti neoprávněnému přístupu, zneužití, manipulaci a modifikaci. TopLékař.cz své záznamy pořídil z veřejně dostupných databází a zdrojů. Tato data jsou dále využita za dodržení veškerých zákonných ustanovení, a to výhradně pro legitimní účely poskytování informací o zdravotní péči široké veřejnosti.
 9. Při splnění oboustranně akceptovaných podmínek má lékař právo přístupu ke svému záznamu na portálu TopLékař.cz, s možností realizace oprav a vložení aktualizací vzhledem ke správnosti a úplnosti záznamu.
 10. TopLékař.cz spravuje a provozuje veškeré své systémy a data v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.
 11. TopLékař.cz si vyhrazuje právo na základě zákonem stanových výjimek, poskytnout informace třetím stranám z důvodů právní ochrany TopLékař.cz.
 12. TopLékař.cz vždy jednoznačně vymezuje sdělení obchodního charakteru a nepřipustí ovlivňování nekomerčního obsahu inzerenty.

Poslední aktualizace k 10.11.2010.