1. Je zakázáno uveřejňovat příspěvky, které jakkoliv porušují zákony ČR, zejména propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci
  2. Vulgární jazyk, obscénní příspěvky, urážky, pomluvy či ponižování jednotlivce či skupin osob jsou nepřípustné. Stejně tak je nepřípustná jakákoliv forma šikany či stalkingu. Sprosté slovo zůstává sprostým, i když některá písmena nahradíte hvězdičkami nebo jinými znaky.
  3. Je nutné dbát o kulturu vyjadřování, aby Vaše příspěvky byly čitelné a srozumitelné pro všechny. Nepožadujeme striktní dodržování spisovné češtiny, ale v rámci dobrého jména portálu pište česky (nebo slovensky), používejte háčky a čárky, dbejte o větnou interpunkci a delší texty rozdělujte do odstavců, aby se v nich i ostatní uživatelé snadno zorientovali.
  4. Zároveň není nutné psát VELKÝMI PÍSMENY a za Váš příspěvek přidávat pět vykřičníků. Dobře napsaný komentář je dost důrazný i bez toho.
  5. Přijatelné jsou pouze nezávislé názory. Diskuze na portálu TopLékař nejsou určeny k obchodní propagaci. Máte-li zájem na našem portálu inzerovat, více informací naleznete zde.
  6. Šíření spamu a vkládání dalších odkazů, které nesouvisejí s tématem je zakázáno. Stejně tak opakované vkládaní stejných nebo velmi podobných příspěvků.
  7. Respektujte soukromí jiných uživatelů. Je zakázáno zveřejňovat telefonní čísla, kontaktní adresy či jiné soukromé informace.
  8. Zakázáno je vystupovat pod jménem, nickem nebo e-mailovou adresou veřejně známé osoby, lékaře nebo některého člena týmu portálu TopLékař.
  9. Nevkládejte příspěvky, které se bezprostředně netýkají tématu, a vyvarujte se také osobní komunikaci, tzv. chatování.
  10. Chovejte se na portálu TopLékař tak, aby byl Vám i ostatním přínosný nejen dnes, ale i v budoucnosti.