maďar

doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.

  • absolvoval Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine
  • prezident Fóra infekční, tropické a cestovní medicíny
  • předseda redakční rady Očkování a cestovní medicíny
  • předseda Koalice pro podporu očkování
  • vede neziskovou mezinárodní humanitární organizaci International Humanity
  • je odborným garantem největší sítě očkovacích center u nás Avenier

Docent Maďar se specializuje na obory epidemiologie, prevence a kontrola infekčních chorob, nemocniční nákazy, cestovní a tropická medicína. Je odborným garantem největší sítě očkovacích center u nás, společnosti Avenier, která se stará o 22 očkovacích poboček po celé České republice. Ročně je v těchto centrech proočkováno více než 70 000 pacientů a to jak proti nemocem u nás běžným, tak proti exotickým chorobám ohrožujícím zejména cestovatele.      

Je autorem více než 350 vědeckých a odborných publikací. Pro širokou veřejnost napsal mj. úspěšnou publikaci Ochrana zdraví na cestách, kde naleznete praktické informace o zdravotních nástrahách, které číhají na cestovatele v zahraničí a o způsobech, jak jim předcházet. Přednáší na univerzitách v České republice, na Slovensku, Finsku a Estonsku. Je vedoucím projektů humanitární a rozvojové pomoci v Asii, Africe a Latinské Americe. Je spoluzakladatelem Česko-Slovenské kliniky International Humanity Diastyle Free Clinic, která v Nepálu poskytuje bezplatnou zdravotní péči.

Tématu cestování se věnujeme i v dalších článcích. Podívejte se na SPECIÁL: CESTOVÁNÍ.

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás.

UPOZORNÉNÍ: PORADNA JE BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA. NEPOSÍLEJTE SVÉ DOTAZY.

Upozornění: Informace uváděné v odpovědích nemohou v žádném případě nahradit klinické vyšetření. Máte-li zdravotní problémy, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře. V  žádném případě nezačínejte, neměňte či nepřerušujte vaši současnou léčbu, aniž byste se předtím poradili se svým ošetřujícím lékařem.