prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO

prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO

  • vystudoval LF UK v Hradci králové
  • od roku 1993 přednostou Oční kliniky LF UK a FN Hradec Králové
  • člen výboru a čestný člen České oftalmologické společnosti ČLS JEP a Slovenské oftalmologické společnosti
  • autor a spoluautor více než 400 odborných publikací

Profesor Rozsíval patří mezi nejuznávanější oftalmology nejen u nás v České republice. Byl prvním lékařem, který českému pacientovi voperoval umělou rohovku. Pracuje jako přednosta Oční kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Zabývá se oftalmologií v celém rozsahu, se specializací na operace šedého zákalu, refrakční zákroky a operace zeleného zákalu. Ročně odoperuje více než dva a půl tisíce pacientů.

Oční klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové je špičkové pracoviště, které ročně vyšetří více než 40 tisíc pacientů z České republiky i zahraničí. Ročně se zde provede na šest tisíc operací. Klinika provádí rozsáhlou škálu diagnostických a léčebných úkonů – operace šedého a zeleného zákalu, transplantace rohovky, šilhání, skleroplastiky při vysoké krátkozrakosti, plastické operace víček. Specializované poradny pokrývají problematiku dětí, očních komplikací cukrovky, věkem podmíněné makulární degenerace, glaukomu, neurooftalmologie, elektrofyziologie, těžkého poškození zraku. Lékaři kliniky poskytují superkonziliární činnost v celém oboru oftalmologie.

Články týkající se nemocí očí a jejich prevence naleznete zde.

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás. Vaše dotazy budou průběžně zodpovězeny.

UPOZORNÉNÍ: PORADNA JE BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA. NEPOSÍLEJTE SVÉ DOTAZY.

Upozornění: Informace uváděné v odpovědích nemohou v žádném případě nahradit klinické vyšetření. Máte-li zdravotní problémy, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře. V  žádném případě nezačínejte, neměňte či nepřerušujte vaši současnou léčbu, aniž byste se předtím poradili se svým ošetřujícím lékařem.