MUDr. Marta Tmějová

  • Dlouhodobě se specializuje na obor očkování
  • Působí v Očkovacím centru Hradec Králové

Očkování je v posledních letech stále rozšířenější formou boje proti nemocem. Své využití nachází také při cestách do exotičtějších zemí, které skýtají nebezpečí v podobě obtížně léčitelných nemocí, které mohou mít mnohdy i fatální následky.

Největší sítí očkovacích center u nás má pod svou správou společnost Avenier, která se stará o 22 očkovacích poboček po celé České republice. Ročně je v těchto centrech proočkováno více než 70 000 pacientů a to jak proti nemocem u nás běžným, tak proti exotickým chorobám ohrožujícím zejména cestovatele.

V očkovacím centru společnosti Avenier sídlícím v Hradci Králové dlouhodobě působí MUDr. Marta Tmějová, která zodpoví všechny Vaše dotazy spadající právě do oboru nepovinné očkování.

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte naší poradnu.

Prosím na paní doktorku směřujte jen dotazy věnované nepovinnému očkování!

S dotazy na povinné očkování u dětí se prosím obraťte na pediatra. Děkujeme za pochopení.

UPOZORNÉNÍ: PORADNA JE BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA. NEPOSÍLEJTE SVÉ DOTAZY.

Upozornění: Informace uváděné v odpovědích nemohou v žádném případě nahradit klinické vyšetření. Máte-li zdravotní problémy, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře. V  žádném případě nezačínejte, neměňte či nepřerušujte vaši současnou léčbu, aniž byste se předtím poradili se svým ošetřujícím lékařem.