foto

MUDr. Jan Vachek

  • pracuje jako internista a nefrolog, zabývá se klinickou farmakologií a farmakoterapií
  • vede internetovou poradnu České nadace pro nemoci ledvin od 2011
  • je autorem monografie Příběh inzulínu – cesta k normálnímu životu, publikuje v domácím i zahraničním tisku
  • externě spolupracuje s obecně prospěšnou společností Alzheimer centrum

MUDr. Jan Vachek působí jako sekundární lékař a odborný asistent na Klinice nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Na menší část úvazku pracuje v nefrologické ambulanci a na dialyzačním středisku Klatovské nemocnice, a.s.  Externě spolupracuje s obecně prospěšnou společností Alzheimercentrum. Atestoval s pochvalou z vnitřního lékařství, je mj. hlavním autorem monografie o farmakoterapii v těhotenství a při kojení, oceněné cenou České internistické společnosti. Publikuje v tuzemských i světových časopisech, v popředí jeho odborného zájmu jsou systémová autoimunitní onemocnění s postižením ledvin a farmakoterapie ve zvláštních situacích.

Doktor Vachek vede poradnu České nadace pro nemoci ledvin. Cílem nadace je zlepšování zdravotního stavu populace, zvyšování lékařské a zdravotnické odbornosti, výzkum a prosazování moderních diagnostických a léčebných postupů při léčení nemocí ledvin a souvisejících onemocněních. Nadace všestranně podporuje zvyšování odbornosti studentů a vědeckých pracovníků v této oblasti medicíny. Realizuje projekt informovanosti, která slouží pacientům s ledvinovým onemocněním a v širší míře působí jako prevence pro laickou veřejnost.

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte naši poradnu.

Další informace o nemocích ledvin nalzenete ve speciálu ZDRAVÉ LEDVINY.

UPOZORNÉNÍ: PORADNA JE BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA. NEPOSÍLEJTE SVÉ DOTAZY.

Upozornění: Informace uváděné v odpovědích nemohou v žádném případě nahradit klinické vyšetření. Máte-li zdravotní problémy, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře. V  žádném případě nezačínejte, neměňte či nepřerušujte vaši současnou léčbu, aniž byste se předtím poradili se svým ošetřujícím lékařem.