prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

  • osteoporóze se věnuje od začátku 80. let
  • v roce 1990 založil první osteocentrum v České republice
  • byl členem expertní skupiny WHO, která vypracovala dosud užívané doporučení pro diagnostiku osteoporózy
  • publikoval více než 650 vědeckých textů
  • člen Učené společnosti České republiky, Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP, České lékařské akademie, European Calcified Tissues Society, International Osteoporosis Foundation, International Bone and Mineral Society, American Society for Bone and Mineral Research

Profesor Štěpán patří mezi přední odborníky v léčbě osteoporózy - nemoci, kterou u nás trpí až 700 tisíc lidí. Říká se jí také „tichý zabiják kostí“ – podle údajů 30 až 50 % žen a 15 až 30 % mužů utrpí za svůj život zlomeninu související právě s osteoporózou. V roce 1990 založil profesor Štěpán v rámci Laboratoře pro endokrinologii a metabolismus 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze první osteocentrum v České republice.

Je lékařem a vědeckým pracovníkem Revmatologického ústavu Praha a profesorem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Napsal více než 650 vědeckých pojednání, publikovaných v prestižních zahraničních časopisech. Je členem řady českých a mezinárodních institucí – Učené společnosti České republiky, Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP, Česká lékařská akademie, European Calcified Tissues Society, International Osteoporosis Foundation, International Bone and Mineral Society či American Society for Bone and Mineral Research. Spolupracuje s pacientskými organizacemi pomáhajícím lidem trpící osteoporózou - např. Ligou proti osteoporóze.

Osteoporóze, její prevenci a léčbě se věnujeme zde.

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás. Vaše dotazy budou průběžně zodpovězeny.

UPOZORNÉNÍ: PORADNA JE BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA. NEPOSÍLEJTE SVÉ DOTAZY.

Upozornění: Informace uváděné v odpovědích nemohou v žádném případě nahradit klinické vyšetření. Máte-li zdravotní problémy, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře. V  žádném případě nezačínejte, neměňte či nepřerušujte vaši současnou léčbu, aniž byste se předtím poradili se svým ošetřujícím lékařem.