doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

  • vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, studium ukončila s Cenou ministerstva školství
  • napsala více než 50 publikací v zahraničních i domácích odborných časopisech
  • přednáší v České republice i zahraničí
  • členka výboru Onkologické společnost JEP, Společnosti paliativní medicíny a Evropské onkologické společnosti

Docentka Tesařová pracuje jako klinická onkoložka na Onkologické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Její specializací je onkologie a specielně potom rakovina prsu. Napsala více než 50 publikací v zahraničních i domácích odborných časopisech. Je členkou výboru Onkologické společnost JEP, Společnosti paliativní medicíny a Evropské onkologické společnosti.

Je předsedkyní projektu „Projekt 35“. Jde o speciální program, který připravila skupina odborníků Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze a Masarykova onkologického ústavu v Brně pro skupinu mladých žen ve věku do 35 let, které onemocněly karcinomem prsu. Na projektu se dále podílí Institut biostatiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a občanské sdružení PROJEKT 35.

Tématu rakovina se věnujeme i v dalších článcích. Další informace o rakovině naleznete i ve SPECIÁLU: RAKOVINA.

Upozornění: Informace uváděné v odpovědích nemohou v žádném případě nahradit klinické vyšetření. Máte-li zdravotní problémy, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře. V  žádném případě nezačínejte, neměňte či nepřerušujte vaši současnou léčbu, aniž byste se předtím poradili se svým ošetřujícím lékařem.

UPOZORNĚNÍ: PORADNA JE UZAVŘENA, NEPOSÍLEJTE SVÉ DOTAZY.