Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

  • je přednostou Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a VFN Praha 2
  • je bývalým poslancem českého a evropského parlamentu

Obor sexuologie se zabývá celým spektrem problému od otázek sexuální orientace, přes závislost na sexu až po psychické následky u obětí trestných činů se sexuálním podtextem.

Jaké následky si nesou oběti trestných činů se sexuálním podtextem? Jak identifikovat úchylné jednání? Jaké jsou možnosti současné léčby? Jak je to s tolik diskutovanou homosexualitou? Ptejte se docenta Zvěřiny, který patří ke světové špičce v oboru sexuologie.

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte naší poradnu.

Otázky můžete klást také na oficiálních stránkách doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.

Vaše dotazy budou průběžně zodpovězeny.

UPOZORNÉNÍ: PORADNA JE BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA. NEPOSÍLEJTE SVÉ DOTAZY.

Upozornění: Informace uváděné v odpovědích nemohou v žádném případě nahradit klinické vyšetření. Máte-li zdravotní problémy, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře. V  žádném případě nezačínejte, neměňte či nepřerušujte vaši současnou léčbu, aniž byste se předtím poradili se svým ošetřujícím lékařem.