MUDr. Alexandra Kmeťová

  • působí na Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK
  • dlouhodobě se zaměřuje na problematiku závislosti na tabáku

Kouření patří k nejrozšířenějším nemocem moderní společnosti. Tato nemoc patřící do skupiny závislostí způsobuje celou řadu dalších závažných onemocnění a může mít také negativní sociální dopady. Zajímají vás nejúčinnější způsoby léčby závislosti na tabáku nebo prevence kouření u mladistvých? Ptejte se lékařky Alexadry Kmeťové, specialistky na problematiku léčby závislosti na tabáku.

Alexandra Kmeťová je lékařka, která se dlouhodobě zaměřuje na téma závislosti na tabáku u dětí a adolescentů. Ptát se jí můžete na otázky spojené s prevencí, následky i léčbou závislosti na tabáku.

MUDr. Alexandra Kmeťová působí na III. interní klinice, v Centru pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN a částečně také na Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK. Je spolupořadatelkou konference Závislost na tabáku, děti a adolescenti.
Vaše dotazy budou průběžně zodpovězeny.

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte naši poradnu.

Vaše dotazy budou průběžně zodpovězeny.

UPOZORNÉNÍ: PORADNA JE BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA. NEPOSÍLEJTE SVÉ DOTAZY.

Upozornění: Informace uváděné v odpovědích nemohou v žádném případě nahradit klinické vyšetření. Máte-li zdravotní problémy, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře. V  žádném případě nezačínejte, neměňte či nepřerušujte vaši současnou léčbu, aniž byste se předtím poradili se svým ošetřujícím lékařem.