• Zorientujte se v situaci

Při první pomoci dbejte nejen na bezpečnost zasaženého, ale také na bezpečnost vlastní. Do zamořeného prostoru vstupujte jen s dostatečnou ochranou. Pokud nejsou prostory dobře větrané, musíte počítat s tím, že prostor bude zamořený. Při manipulaci s potřísněnými předměty se chraňte odpovídajícími prostředky (např. rukavicemi). Neprovádějte první pomoc na místě, kde se nehoda stala.

  • Poskytněte základní ošetření

Při zástavě dechu provádějte umělé dýchání, při zástavě srdce nepřímou masáž. Je-li zasažený v bezvědomí, uložte ho do stabilizované polohy na boku.

  • Přivolejte lékařskou pomoc

Pokud si nejste jistí správným postupem, kontaktujte Toxikologické informační středisko. Snažte se získat originální obal s etiketou.