Pády - provázejí nás od prvních krůčků až do našich posledních dnů. Zatímco na začátku života se díky nim učíme, s přibývajícími roky se pro nás stávají čím dál nebezpečnějšími. V mládí pro nás zlomenina představuje trochu bolesti a několikatýdenní nošení sádry, ve vyšším věku nás může bezprostředně ohrožovat na životě či život podstatně ukrátit. Ne každému pádu se dá zabránit, ale účinná prevence existuje.

Upozornění: Informace zde uváděné nemohou v žádném případě nahradit klinické vyšetření. Máte-li zdravotní problémy, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře. V žádném případě nezačínejte, neměňte či nepřerušujte vaši současnou léčbu, aniž byste se předtím poradili se svým ošetřujícím lékařem.