Někdo se přibývajících roků bojí jako čert kříže, druhý se neubrání zvědavosti a chce vědět, co ho vlastně čeká. Pokud si jste vědomi změn, které vaše tělo se zvyšujícím se věkem čeká, můžete se na ně připravit a některé změny navíc i vhodnou životosprávou i oddálit. A nejedná se jen o tolik skloňované vrásky v obličeji a mizející porost na hlavě. Stárnutí nezastavíte, ale správným životním stylem můžete jeho projevy minimalizovat.

Upozornění: Informace zde uváděné nemohou v žádném případě nahradit klinické vyšetření. Máte-li zdravotní problémy, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře. V žádném případě nezačínejte, neměňte či nepřerušujte vaši současnou léčbu, aniž byste se předtím poradili se svým ošetřujícím lékařem.