Na sex ve stáří pohlíží naše společnosti často s nepochopením či úšklebkem, přestože intimní sblížení dvou starších lidí je naprosto přirozená věc. I starší lidé prožívají lásky - touha a sex je pak jen normálním pokračováním takového vztahu. Stárnutí však s sebou přináší i zdravotní problémy, které mohou do jisté míry ovlivnit i sexuální život. Důležitá je komunikace mezi partnery a naprostá důvěra v ošetřujícího lékaře, který dokáže s mnohými sexuálními obtížemi efektivně pomoci.

Upozornění: Informace zde uváděné nemohou v žádném případě nahradit klinické vyšetření. Máte-li zdravotní problémy, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře. V žádném případě nezačínejte, neměňte či nepřerušujte vaši současnou léčbu, aniž byste se předtím poradili se svým ošetřujícím lékařem.