Stárnoucí rodiče a děti, které si o ně dělají starosti. Na jaké symptomy si dát obzvláště pozor a kdy přesvědčit rodiče vyhledat lékaře? Kdy převzít iniciativu a začít rodičům vracet jejich péči? Na začátku této cesty si musíte položit několik zásadních otázek.

Upozornění: Informace zde uváděné nemohou v žádném případě nahradit klinické vyšetření. Máte-li zdravotní problémy, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře. V žádném případě nezačínejte, neměňte či nepřerušujte vaši současnou léčbu, aniž byste se předtím poradili se svým ošetřujícím lékařem.