Nezletilé dítě má sice právo na informace o svém zdravotním stavu, avšak nemá právo samostatně udělovat souhlas s poskytováním zdravotní péče. Jakýkoliv lékařský výkon lze u nezletilého provést pouze se souhlasem jeho zákonného zástupce, tedy nejčastěji alespoň jednoho z rodičů, a to po zjištění názoru nezletilého, který však není nijak závazný. Jedná-li se o dítě starší 15 let, zákonní zástupci mohou předem písemně poskytnout registrujícímu lékaři obecný souhlas s poskytováním zdravotní péče.

Rodiče mají právo, nikoliv ale povinnost, zvolit svému dítěti pediatra, právo na přístup k jeho zdravotnické dokumentaci a nepřetržitý kontakt se svým hospitalizovaným dítětem.

OMLOUVÁME SE, ALE PORADNA JE DOČASNĚ UZAVŘENA.