Česká právní úprava vychází ze zásady, že pacient má právo si zvolit poskytovatele zdravotních služeb, vyjma zdravotnické záchranné služby a pracovnělékařské služby.

Ze zákonem stanovených důvodů je lékař ve výjimečných případech oprávněn pacienta odmítnout, to však neplatí v případě tzv. neodkladné péče, kterou je povinen komukoliv poskytnout každý lékař.

Právo na změnu lékaře přísluší pacientovi jednou za tři měsíce, časté střídání může ohrozit návaznost zdravotní péče, a proto se nedoporučuje.

OMLOUVÁME SE, ALE PORADNA JE DOČASNĚ UZAVŘENA.