Přímo ze zákona vyplývá, že každý lékařský výkon, až na výjimky, může být proveden pouze se svobodným a informovaným souhlasem pacienta. Souhlas se zákrokem může být udělen ústně i písemně, výslovně nebo i mlčky – jednáním, příp. strpěním zákroku. U vyšetření je souhlas předpokládaný.

Aby byl takový souhlas platný, musí být pacient způsobilý souhlas udělit a musí mu být předem sděleny potřebné informace o jeho zdravotním stavu. Současně musí být tento souhlas dán svobodně a být dostatečně určitý. Pacient má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat a zákrok odmítnout, o důsledcích čehož musí být lékařem řádně poučen.

OMLOUVÁME SE, ALE PORADNA JE DOČASNĚ UZAVŘENA.