Jednou z nejvýznamnějších povinností, kterou ukládá zákon o péči o zdraví lidu je povinnost mlčenlivosti zdravotnických pracovníků (tzn. nejen lékaře, ale i sestry, sanitářů a ostatních zaměstnanců zdravotnického zařízení) o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem svého povolání. Výjimky z této povinnosti jsou stanoveny zákonem a její nedodržení je sankcionováno nejen dle Disciplinárního řádu České lékařské komory, ale může být i předmětem soudního řízení.

OMLOUVÁME SE, ALE PORADNA JE DOČASNĚ UZAVŘENA.