I v případě zdravotnického zařízení se uplatňuje stejné právo a principy svobodné volby pacienta jako u lékaře, navíc s tím, že nemocnice nemůže odmítnout pacienta, který podle svého bydliště patří do jejího spádového území, a to ani z kapacitních důvodů. V případě kritického stavu nebo porodu se jedná o neodkladnou péči, kdy pacienta nemůže odmítnout přijmout žádný lékař či zdravotnické zařízení.

Při pobytu v nemocnici je pacient povinen uhradit regulační poplatek v zákonné výši (viz sekce Úhrady) a je v průběhu hospitalizace oprávněn čerpat veškerou zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění bezplatně, v ostatních případech si sám hradí tzv. nadstandardní péči.

OMLOUVÁME SE, ALE PORADNA JE DOČASNĚ UZAVŘENA.