Obecná povinnost podrobit se preventivním prohlídkám vyplývá přímo ze zákona, ale v praxi ji nelze vynucovat. V kontextu hrazené zdravotní péče se preventivní prohlídky považují za jakýsi minimální standard a je v osobním zájmu pacienta o své zdraví alespoň tímto způsobem pečovat.

Rozsah povinného očkování je stanoven vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. V současnosti již za neplnění očkovací povinnosti nehrozí přestupkové řízení a pokuta, ale pouze nepřímá sankce ve formě zamezení školní docházky u neočkovaného dítěte.

OMLOUVÁME SE, ALE PORADNA JE DOČASNĚ UZAVŘENA.