Regulační poplatky platí pojištěnec, příp. jeho zákonný zástupce, a jsou příjmem zdravotnického zařízení, které je vybralo. Poplatky jsou určeny na úhrady nákladů spojených s provozem a modernizací tohoto zařízení. Situace se ovšem liší kraj od kraje z důvodu zvláštních opatření, jež byly zavedeny jednotlivými kraji. Některé osoby a lékařské výkony jsou od poplatků zcela osvobozeny. Celková výše uhrazených poplatků podléhá tzv. ochrannému limitu a přeplatky má pojišťovna povinnost svým pojištěncům vrátit.

OMLOUVÁME SE, ALE PORADNA JE DOČASNĚ UZAVŘENA.