Dočasnou pracovní neschopností se rozumí stav, kdy pacient nemůže zejména z důvodu nemoci vykonávat práci nebo povinnosti uchazeče o zaměstnání. Vzniká rozhodnutím lékaře a posuzuje se podle konkrétní práce. Proti lékařskému posudku o uznání nebo ukončení pracovní neschopnosti se lze bránit návrhem na přezkoumání.

Zaměstnavatel má povinnost pro své zaměstnance zajistit závodní preventivní péči a tomu odpovídá povinnost zaměstnance podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám. Zaměstnanec je v tomto případě omezen ve svobodné volbě lékaře ve prospěch lékaře, s kterým má zaměstnavatel uzavřenou smlouvu o poskytování závodní preventivní péče.

OMLOUVÁME SE, ALE PORADNA JE DOČASNĚ UZAVŘENA.