Pacient má právo na informace o svém zdravotním stavu a právo na nahlížení do své zdravotnické dokumentace, včetně pořizování kopií (za přiměřenou úhradu). S tím souvisí i právo určit osobu, která bude mít vůči informacím o jeho zdravotním stavu stejná práva. Jinak platí, že tato práva mají tzv. osoby blízké, ledaže pacient předem neurčil jinak.

Bez souhlasu pacienta lze informace o jeho zdravotním stavu poskytovat pouze na základě a v mezích zákona, a to zejména při poskytování zdravotní péče, pro kontrolní účely osobám oprávněným, znalcům, pro účely povinného trestního oznámení.

OMLOUVÁME SE, ALE PORADNA JE DOČASNĚ UZAVŘENA.