Odstraněním zubního kazu vzniká v zubu defekt, který je třeba zaplnit k obnovení tvaru a funkce zubní korunky. Hlavními výhodami použití amalgamu jsou relativně snadná zpracovatelnost materiálu, kondenzovatelnost, tzv. oligodynamický účinek (přítomnost stříbra brání množení bakterií) a dlouhodobá stabilita (při správném zpracování). Nevýhodou je neestečičnost, kvůli které se použití amalgámu dnes omezuje pouze na zadní zuby a dále neschopnost vazby k zubní tkáni. Tato vlastnost omezuje použití amalgámu – kavita zubu musí být vždy tvarována tak, aby se výplň neuvolnila (tzv. podsekřivá) a dále stěny kavity musí být dostatečně silné, aby i v dlouhodobém výhledu výplň stabilně udržely.

O autorovi

MUDr. Martin Tomeček